Prof. Dr. Necmi Yüzbaşıoğlu

  • Rektörlük - Rektör Yardımcısı
  • Hukuk Bölümü - Dekan
  • Hukuk Bölümü - Öğretim Üyesi
  • Kamu Hukuku Yüksek Lisans Programı - Öğretim Üyesi
  • Atatürk İlkeleri ve İnkılap Tarihi Araştırma Merkezi (ATAMER) - Danışma Kurulu

Telefon : 303    E-Posta :   


Sıddık Başboğa

  • İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi - Memur

Telefon : 184    E-Posta :