Buket Aydın

  • Kariyer Geliştirme Uygulama ve Araştırma Merkezi - Memur

Telefon : 212    E-Posta :   


Fatih Murat Bitkin

  • İdari Mali İşler Daire Başkanlığı - Memur

Telefon : 164    E-Posta :   


İlknur Gürten

  • Rektörlük - Özel Kalem

Telefon : 103    E-Posta :   


Esengül Nacar

  • Fen Edebiyat Fakültesi - Veri Hazırlama ve Kontrol İşletmeni

Telefon : 442-438    E-Posta :