Sema Atan

  • Yazı İşleri ve Arşiv Şube Müdürlüğü - Veri Hazırlama ve Kontrol İşletmeni

Telefon : 118    E-Posta :   


Çağlayan Top

  • Gemi Makineleri Bölümü İşletme Bölümü - Öğretim Görevlisi
  • Deniz Ulaştırma ve İşletme Bölümü - Öğretim Görevlisi

Telefon :    E-Posta :