Sevgi Baraz

  • Genel Sekreterlik - Şef (Uluslararası İlişkiler Ofisi Koordinatörlüğü)

Telefon : 162    E-Posta :   


Gülser Boyraz

  • Mühendislik ve Teknoloji Fakültesi - Şef

Telefon : 412    E-Posta :   


Mehmet Hamza

  • Strateji Geliştirme Daire Başkanlığı - Şube Müdürü

Telefon :    E-Posta :