A.Kerim Aktan

  • Fen Edebiyat Fakültesi - Memur

Telefon : 442-438    E-Posta :   


Levent Karabudak

  • Sosyal Bilimler Enstitüsü - Fakülte Sekreteri

Telefon : 265    E-Posta :   


Cemal Özay

  • Genel Sekreterlik - Şoför

Telefon : 557    E-Posta :