Dt. Sezin Oral

  • Sağlık, Kültür ve Spor Daire Başkanlığı - Diş Tabibi

Telefon : 113    E-Posta :   


Ayşe Civelek

  • Öğrenci İşleri Daire Başkanlığı - Şef

Telefon : 143    E-Posta :