Ali Rıza Karabüber

  • Gemi Makineleri Bölümü İşletme Bölümü - Öğretim Görevlisi

Telefon :    E-Posta :   


Ayşegül Kement

  • Sağlık, Kültür ve Spor Daire Başkanlığı - Veri Hazırlama ve Kontrol İşletmeni

Telefon : 113    E-Posta :   


Yeliz Uludil

  • Mühendislik ve Teknoloji Fakültesi - Veri Hazırlama ve Kontrol İşletmeni

Telefon : 401-421    E-Posta :