Melek Akyüz

  • Genel Sekreterlik - Veri Hazırlama ve Kontrol İşletmeni

Telefon : 271    E-Posta :   


Buket Aydın

  • Hukuk Bölümü - Memur

Telefon : 303    E-Posta :   


Yücel Ceyran

  • Personel Daire Başkanlığı - Hizmetli

Telefon : 239    E-Posta :