Pembe Balcı

  • Fen Edebiyat Fakültesi - Şef

Telefon : 297-109    E-Posta :   


Ömer Erçin

  • Genel Sekreterlik - Şoför

Telefon : 208    E-Posta :   


Ali Rıza Karabüber

  • Gemi Makineleri Bölümü İşletme Bölümü - Öğretim Görevlisi

Telefon :    E-Posta :   


Neriman Reyhan

  • Strateji Geliştirme Daire Başkanlığı - Daire Başkanı

Telefon : 152    E-Posta :   


Canan Tekdemir

  • İletişim Bölümü - Masaüstü Yayıncılık

Telefon : 647    E-Posta :