Dr. Öğr. Üyesi Erden Tuğcu

  • Rektörlük - Rektör Danışmanı
  • Meslek Yüksekokulu - Müdür
  • Bilgisayar Mühendisliği Bölümü - Öğretim Üyesi
  • Gemi Makineleri Bölümü İşletme Bölümü - Öğretim Üyesi
  • Deniz Ulaştırma ve İşletme Bölümü - Öğretim Üyesi

Telefon : 434    E-Posta :   


Soner Budak

  • Bilgi İşlem Daire Başkanlığı - Webmaster

Telefon : 259    E-Posta :   


Gülizar İşeri

  • İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi - Veri Hazırlama ve Kontrol İşletmeni

Telefon : 696    E-Posta :