Ayşen Engin

  • Sağlık, Kültür ve Spor Daire Başkanlığı - Psikolog

Telefon : 288    E-Posta :   


Cemal Özdemir

  • İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi - Memur

Telefon : 511    E-Posta :   


Çağlayan Top

  • Gemi Makineleri Bölümü İşletme Bölümü - Öğretim Görevlisi
  • Deniz Ulaştırma ve İşletme Bölümü - Öğretim Görevlisi

Telefon :    E-Posta :   


İlhan Uçansu

  • Deniz Ulaştırma ve İşletme Bölümü - Öğretim Görevlisi

Telefon :    E-Posta :