[Türkçe] [Français] [English]   
     

Prof. Dr. Zeynep Direk

Kişisel Bilgiler:
ePosta: zdirek@gsu.edu.tr
Dahili Telefon: 294
Oda No: 319
Çalışma Alanları: Çağdaş Fransız Felsefesi, Fenomenoloji, Sosyal ve Politik Felsefe
Kişisel Web Sitesi:  
 
Akademik Hayatı:
Eğitim Geçmişi:  

 Ph.D.  Philosophy, University of Memphis, US, 1998.

M.A.   Philosophy, Boğaziçi Universitesi, Türkiye 1990-1992.

B.A.    Philosophy, Boğaziçi Universitesi, Türkiye 1986-1990.

 

Mesleki Geçmişi:  (1998- )Galatasaray Üniversitesi
Verdiği Dersler: Çağdaş Felsefe: Hegel, Husserl, Heidegger, Sartre, Merleau-Ponty, Levinas, Derrida  
 
Akademik Yayınlar:

Yabancı Dilde Yayınlar:

“Immanence and Abjection in Simone de Beauvoir”, The Southern Journal of Philosophy, Volume 49, Issue 1, March 2011.

“Levinas and Kierkegaard: Ethics and Politics”, Kierkegaard and Levinas: Ethics, Politics and Religion, Indiana University Press, eds David Wood and Aron Simmons, 2008, ss-211-228.

“Attending One’s Own Words: Levinas’ Reading of the Phaedrus,Research in Phenomenology, Brill Publishers, October, 2007, ss-303-323.

“Erotic Experience and Sexual Difference in Bataille”, Reading Bataille Now, Eds. Shannon Winnubst, Indiana University Press, Bloomington and Indianapolis, 2007, ss-94-115.

“Immanent and Transcendent Violence in Bataille,” The Bulletin de la Société Américaine de Philosophie de Langue Française, Fall 2004, Volume 14, Number 2, ss-29-49.

« La question de l’altérité turque face à la culture européenne », Diversité Culturelle en Turquie et en Europe, sous la diréction de Alain Bockel et Işıl Karakaş, l’Harmattan, 2004, pp-79-85.

“Revisiting Derrida on Levinas: The Double Logic of Experience”, Derrida Critical Assessments, Vol: IV, edited by Zeynep Direk and Leonard Lawlor, Routledge 2002, pp. 220-250.

Kitaplar

Başkalık Deneyimi: Kıta Avrupası Felsefesi Üstüne Denemeler, Yapı Kredi Yayınları, 2005. 

Editörlük 

Jean Paul Sartre: Tarihin Sorumluluğunu Almak, hazırlayanlar Zeynep Direk ve Gaye Çankaya, Metis 2010. 

 Cinsiyetli Olmak: Sosyal bilimlere Feminist Bakışlar, derleyen Zeynep Direk, YKY   Haziran 2007.

 Lapsus, Galatasaray Üniversitesi, Fen Edebiyat Fakültesi Dergisi, Sayı 2, Haziran 2007.

 Derrida: Yaşamı Yeniden Düşünürken, Cogito (Özel Sayı), hazırlayan Zeynep Direk, Yaz-Güz 2006.

Emmanuel Levinas, Zaman ve Başka, çev. Özkan Gözel, yayınlayan Zeynep Direk, Metis 2005.

Levinas Seçkisi: Sonsuza Tanıklık, yayına hazırlayan Zeynep Direk ve Erdem Gökyaran, Metis 2003.

Çağdaş Fransız Düşüncesi, yayına hazırlayan Refik Güremen ve Zeynep Direk, Epos 2003.

 Merleau-Ponty: Dünyanın Teni, yayına hazırlayan Zeynep Direk, Metis 2003.

 Derrida Critical Assessments, edited by Zeynep Direk and Leonard Lawlor, Routledge 2002.

Robert Bernasconi, Irk Kavramını Kim İcat Etti?, yayına hazırlayan Zeynep Direk, Metis 2000.

 

Adres: Çırağan Cad. No:36 34349 Ortaköy/İstanbul Tel:+90 212 2274480 Faks: 0212 259 20 85